Skip to main content

På bilden ovan ser du ett förslag på hur landskapet och omgivningen kan se ut runt vår nya arbetsplats. Tomten som Stommen Group har köpt och valt att etablera Stommen HQ på ingår i en grön företagspark där ambitionen är att bevara alternativt återplantera träd för att inte förlora skogskänslan. Vi har också krav på oss hur stor yta av tomten som får hårdgöras (50 %) och vilka material vi kan använda, till exempel kommer vi anlägga gräsarmering på parkeringsplatserna. Istället för att göra oss av med större stenar kan vi använda dessa för att rama in tomten, detta gör att vi tar hand om befintligt material och kan minimera antalet transporter från platsen. Delar av jordmassorna kommer kunna användas för att skapa en mindre vall mellan bygganden och E4:an. Vallen kommer fungera som en sarg för att bullret från motorvägen ska försvinna och inte påverka oss människor som arbetar i byggnaden. På parkeringsplatsen kommer vi också kunna installera och förbereda ”öarna” för att sätta upp laddstolpar i takt med att antalet hybrid och elbilar ökar.